Stromví

Vernišáž a výstava je z důvodu technické závady přesunuta na leden 2015. O přesném termínu budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

––

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Stromví, která proběhne 18. prosince 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: Stromví
Vystavující: Karel Opatrný (CZ)
Kurátor: Aleš Loziak

Zahájení výstavy proběhne 18. prosince 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Výstava potrvá od 18. 12. 2014 do 28. 2. 2014

Print

Zdroj

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Zdroj, která proběhne 14. října 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: Zdroj
Vystavující: Vojětch Havlata (CZ)
Kurátor: Aleš Loziak

Zahájení výstavy proběhne 14. října 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Výstava potrvá od 14. 10. 2014 do 16. 12. 2014

Print

Jenga Walking

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Jenga Walking, která proběhne 3. července 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: Jenga Walking (6 channels loop installation)
Vystavující: Sara Pinheiro (PT)
Kurátor: Aleš Loziak

Zahájení výstavy proběhne 3. července 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Výstava potrvá od 4. 7. 2014 do 31. 9. 2014

Anotace projektu
“Jenga Walking” je zvuková instalace založená na vztahu a náklonnosti. Sara si vzhledem k charakteru samotného podchodu – tmavý, chladný a neosobní prostor – vybrala zvuk, který je naopak ke kolemjdoucím přátelský. Každý z nás, procházejících, má vlastní vztah ke zvuku. Zvuk v prostoru, ve kterém vzniká, není cizí a to nejen proto, že vzniká “ve skutečnosti” (v daném místě a čase) poměrně často, ale také proto, že jeho akustické vlastnosti odpovídají danému prostoru. Takovými mohou být např. nápadné zvuky psů ve spojení s mnohdy klidnou chůzi jejich majitelů při jejich společné procházce na konci dne, kdy se denní rutina mění na denní zvyk (práce–odpočinek). V ideálním případě je tak tato zvuková instalace, vztahující se k prostoru podchodu, stejná jako přechod mezi těmito dvěma momenty, stejně tak jako by byla tato galerie (Procházka pod skutečností) přemístěna z jedné části města do druhé.

Bio:
Sara Pinheiro pracuje se zvukem především v oblasti filmu a video-artu. Sestavuje akustické části do větších celků, většinou pro vícekanálové představení, rozhlasové vysílání nebo pro galerijní instalace. Její práce se zaměřuje na prolínání dvou postupů – komerčního (filmového) a galerijního. Její základní koncepcí je začlenit teorii zvuku a hudebních zvyklostí z oblasti filmu do volného umění. V současné době pracuje s podporou Calouste Gulbenkian Foundation na projektu “Acousmatic Foley”. Od roku 2012 externě přednáší na The Institute of Sonology, v Haagu.  V současné době žije a pracuje v Praze, spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií na FAMU.

 www.sarapinheiro.com

jenga_walking__poster

tisková zpráva Jenga Walking

O rodině

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy O rodině, které proběhne 3. dubna 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: O rodině
Vystavující: Aleš Loziak (CZ)
Kurátor: Aleš Loziak

Zahájení výstavy proběhne 3. dubna 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Výstava potrvá od 3. 4. 2014 do 30. 6. 2014

ales__podchod

Perlička

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy “Perlička”, které proběhne 30. prosince 2013 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: Perlička
Vystavující:
Marián Cintorín
Výstava potrvá od 30. 12. 2013 do 28. 2. 2014

Marián Cintorín je výtvarným umělcem v pohybu. Nemá stálé zázemí, nelze jej navštívit v ateliéru, nelze jej regionálně zařadit. Je umělcem využívající širokou škálu současně dostupných medií. V Ústí nad Labem jsme měli možnost poznat jeho tvorbu např. prostřednictvím příspěvku do studentského časopisu FLO~ Fakulty umění a designu UJEP.

Projekt Perlička je vzpomínkovým vyprávěním ženy, která se narodila v dobách první republiky, zažila 2. světovou válku, byla nucena se vystěhovat z místa, které podlehlo těžbě hnědého uhlí, dobu normalizace prožila v malém městě ve čtvrti obývané, dnes populárně označovanými, “sociálně slabšími” a podzim života pak v bouřlivých devadesátkách a stagnující první dekádě nového milénia. Během této doby se mimo jiné musela vyrovant s několika tragickými osobními událostmi. Její vyprávění se však soustřeďuje na několik málo všedních situací, které se na takto silně exponovaném společensko-politickém pozadí může jevit banálně, avšak poukazuje na skutečně důležité stránky lidského života – cit pro realitu, smysl pro humor, lehkost bytí, upřímnost a lásku k životu.

→ tisková zpráva

perlicka__poster

Jan Hrubeš – Pravděpodobnost

Srdečně Vás zveme na výstavu Jana Hrubeše s názvem Pravděpodobnost (12. 11. – 11. 12 2013).

Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. listopadu v 17 hodin.

Galerie Buňka se nachází v Ústí nad Labem na Střekově, naproti krajskému soudu. Projekt je realizován za podpory Nadace Vodafone Česká republika.

V 19 hodin začíná v nedalekém Činoherním studiu PechaKucha Night na téma Sorela.

Jan Hrubeš / Pravděpodobnost / pozvánka na výstavu

PechaKucha Sorela

PechaKucha Sorela

V 19 hodin v Činoherním studiu Ústí nad Labem.

Fotky v ulicích

Fotky v ulicích / pozvánka, plakát

Více info o projektu →

Den architektury v Ústí nad Labem

Ústí zbourané a nepostavené

Putování po místech a stavbách zbouraných a zmizelých, ve srovnání s plány, sny, představami architektů a studentskými projekty. Pořádá portál usti-aussig.net.

Ústí nad Labem prošlo v posledních 100 letech dramatickými proměnami. Od výstavního průmyslového města, skrz škody způsobené bombardováním, bourání v rámci velkolepých plánu přestavby socialistických plánovačů po výstavbu ve svobodném prostředí přelomu století. V rámci procházky bychom měli projít místa zasažená tímto vývojem, připomenout si zbourané stavby a sledovat jednotlivé plány, projekty architektů a studentské vize, hledíce do budoucnosti.

 Galerijní procházka a vernisáže

Galerie ve veřejném prostoru města – alternativní galerijní prostory na neobvyklých místech představují výstavy s tematikou architektury. Zajišťuje Superstudio Předlice, o. s., Kompot, o. s. a FUD UJEP.

––

Cílem je odhalit veřejnosti alternativní galerijní prostory, které vznikly v rámci určitých architektonických celků nebo zcela mimo ně. Cílem je ukázat, kde všude mohou galerijní prostory fungovat.

Kultura, která je doslova na každém rohu je pro laickou veřejnost méně známá a proto bychom obyvatelům Ústí rádi tyto prostory přiblížili.

––

Vernisáže

Neděle 6.10.2013

  • 14.30 /Galerie Vitrínky – Jateční 49, areál Armaturky
  • 16.00 /Galerie In Vitro – Klíšská 37
  • 17.00 /Procházka pod skutečností – podchod pod Panskou ulicí k Západnímu nádraží
  • 18.00 /Galerie Buňka – park, Národního odboje, Střekov

Další info můžete nalézt na stránkách projektu: www.denarchitektury.cz/index.php/usti-nad-labem.html.

Vernisáž DESKA

od 16 hodin v Žukovově ulici na Střekově v Ústí nad Labem (vedle hospůdky U Lípy)

DESKA je prostor pro prezentaci současného českého i zahraničního umění ve veřejném prostoru i pro rozvoj místní komunity. Autorkou architektonického návrhu a realizace je Kristina Magasaniková, která projekt spolu se svým manželem, Janem Magasanikem, a občanským sdružením KOMPOT a OBRAZ DOBY též iniciovala.

DESKA tvoří novou fasádu bývalých veřejných záchodků v Žukovově ulici na Střekově v Ústí nad Labem. Není to však klasická billboardová  či plakátovací plocha. Její rozměry spolu s vyklenutím uprostřed a monochromatickým růžovým nátěrem z ní dělají spíše monumentální umělecký objekt sám o sobě, desku „těhotnou“ příslibem nových záměrů a uměleckých realizací. Prvním vystaveným projektem je DESKA samotná. Další umělecké intervence, které budou v pravidelných intervalech následovat, budou vždy připraveny speciálně pro DESKU a budou vycházet z jejích specifik.

Desku připravují: Kristina Magasaniková a Vendula Fremlová

Vernisáž projektu Deska od 16.00 na Střekově https://www.facebook.com/events/502595169835445/