Den architektury v Ústí nad Labem

Ústí zbourané a nepostavené

Putování po místech a stavbách zbouraných a zmizelých, ve srovnání s plány, sny, představami architektů a studentskými projekty. Pořádá portál usti-aussig.net.

Ústí nad Labem prošlo v posledních 100 letech dramatickými proměnami. Od výstavního průmyslového města, skrz škody způsobené bombardováním, bourání v rámci velkolepých plánu přestavby socialistických plánovačů po výstavbu ve svobodném prostředí přelomu století. V rámci procházky bychom měli projít místa zasažená tímto vývojem, připomenout si zbourané stavby a sledovat jednotlivé plány, projekty architektů a studentské vize, hledíce do budoucnosti.

 Galerijní procházka a vernisáže

Galerie ve veřejném prostoru města – alternativní galerijní prostory na neobvyklých místech představují výstavy s tematikou architektury. Zajišťuje Superstudio Předlice, o. s., Kompot, o. s. a FUD UJEP.

––

Cílem je odhalit veřejnosti alternativní galerijní prostory, které vznikly v rámci určitých architektonických celků nebo zcela mimo ně. Cílem je ukázat, kde všude mohou galerijní prostory fungovat.

Kultura, která je doslova na každém rohu je pro laickou veřejnost méně známá a proto bychom obyvatelům Ústí rádi tyto prostory přiblížili.

––

Vernisáže

Neděle 6.10.2013

  • 14.30 /Galerie Vitrínky – Jateční 49, areál Armaturky
  • 16.00 /Galerie In Vitro – Klíšská 37
  • 17.00 /Procházka pod skutečností – podchod pod Panskou ulicí k Západnímu nádraží
  • 18.00 /Galerie Buňka – park, Národního odboje, Střekov

Další info můžete nalézt na stránkách projektu: www.denarchitektury.cz/index.php/usti-nad-labem.html.