Do lesa! Dříví

21. 8. – 20. 9. 2013

Vernisáž se uskuteční 20. 8. 2013 v 17. hodin
Vystavující umělci: Vojtěch Horálek, Michal Kukačka
Kurátoři: Romana Veselá, Tereza Nováková

Ať už je pro nás dnes tradice jakkoliv podstatná či nepodstatná, existují místa, která v sobě propojují  současnost s minulostí, pro které je jejich ukotvení v minulosti stejně důležité jako přítomnost.  Nazýváme je domovem, rodnou krajinou. Stejně jako hledáme své kořeny pro potvrzení své existence, hledáme i kořeny těchto míst. Bývají jimi stavby, stromy, skály, řeky, které v kraji stojí od nepaměti a bezpochyby jimi jsou i Kalvárie a Mariánská poutní cesta do Staré Boleslavi.

Vnímání místa je závislé na kontinuitě společenské paměti a tradici. Hledání smyslu našich aktivit Na Kalvárii ve vytváření její funkce v současnosti, ve vytváření krajiny domova, by asi bylo prvoplánové. Určitě je však důležitou součástí našeho osobního nevyřčeného konceptu. Stejně tak jako součástí  happeningů, které Vojtěch Horálek (1983, Praha) již deset let pořádá na boleslavské poutní cestě.

Hliněné sítotisky Michala Kukačky (1986, Vrchlabí) jsou představiteli současnou tendenci  experimentálního grafického designu, kdy se do popředí zájmu dostává citová hodnota osobního  vztahu s krajinou. Výslednou podobu děl ovlivňuje autorův přístup k podstatě experimentu a  participativní práci s veřejností. Tím se stávají skrze osobní zkušenost účastníků workshopu  objektivním nositelem univerzální identity.

Koncept výstavy Do lesa! Dříví otevírá otázku po způsobu a možnosti vystavování dokumentace akcí obou autorů v sakrálním prostoru. Tedy v prostoru, kde se jeho rovina vnímání propojuje s rovinou  vzniku těchto děl a současně v prostoru který v něm vystavená díla podmiňuje své atmosféře, svému  kontextu. Pro výstavu Na Kalvárii tedy vznikla díla nová, díla s jinou formou, ale se stejným obsahem.

→ tisková zpráva

Do lesa! Dříví