Jenga Walking

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy Jenga Walking, která proběhne 3. července 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Název výstavy: Jenga Walking (6 channels loop installation)
Vystavující: Sara Pinheiro (PT)
Kurátor: Aleš Loziak

Zahájení výstavy proběhne 3. července 2014 v 17.00 v galerii Procházka pod skutečností.

Výstava potrvá od 4. 7. 2014 do 31. 9. 2014

Anotace projektu
“Jenga Walking” je zvuková instalace založená na vztahu a náklonnosti. Sara si vzhledem k charakteru samotného podchodu – tmavý, chladný a neosobní prostor – vybrala zvuk, který je naopak ke kolemjdoucím přátelský. Každý z nás, procházejících, má vlastní vztah ke zvuku. Zvuk v prostoru, ve kterém vzniká, není cizí a to nejen proto, že vzniká “ve skutečnosti” (v daném místě a čase) poměrně často, ale také proto, že jeho akustické vlastnosti odpovídají danému prostoru. Takovými mohou být např. nápadné zvuky psů ve spojení s mnohdy klidnou chůzi jejich majitelů při jejich společné procházce na konci dne, kdy se denní rutina mění na denní zvyk (práce–odpočinek). V ideálním případě je tak tato zvuková instalace, vztahující se k prostoru podchodu, stejná jako přechod mezi těmito dvěma momenty, stejně tak jako by byla tato galerie (Procházka pod skutečností) přemístěna z jedné části města do druhé.

Bio:
Sara Pinheiro pracuje se zvukem především v oblasti filmu a video-artu. Sestavuje akustické části do větších celků, většinou pro vícekanálové představení, rozhlasové vysílání nebo pro galerijní instalace. Její práce se zaměřuje na prolínání dvou postupů – komerčního (filmového) a galerijního. Její základní koncepcí je začlenit teorii zvuku a hudebních zvyklostí z oblasti filmu do volného umění. V současné době pracuje s podporou Calouste Gulbenkian Foundation na projektu “Acousmatic Foley”. Od roku 2012 externě přednáší na The Institute of Sonology, v Haagu.  V současné době žije a pracuje v Praze, spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií na FAMU.

 www.sarapinheiro.com

jenga_walking__poster

tisková zpráva Jenga Walking