Levitující knihovna

Levitující knihovna je teoretickým zázemím projektů Kompotu.

Ve spolupráci s galerií Emila Filly a Galerií Armaturka vytváří archiv publikací autorů, kteří se v těchto galeriích i v projektech kompotu představují. Prezentuje publikace ze tří oblastí: knihy vyšlé v edici FUD UJEP a LVU-VUL; knihy z edice FUD, se zaměřením na Ústecký region; katalogy vizuálních umělců jenž se účastnili výstav v těchto galeriích či publikace kurátorů.

Projekt Levitující knihovny se rovněž, prostřednictvím doprovodných programů ve veřejném prostoru, kteří jej tématizují a dávají do širších souvislostí (animační aktivity a přednášky, procházky…) a spoluprací s jinými kulturními institucemi v Ústí nad Labem, dostává do participativní roviny edukace.

Knihovna sídlí v Jateční 49 a je přístupná v otevírací době galerií
Út–Pá | 10–13, 14–18 hod.
So | 10–14 hod.

Levitující knihovna
Levitující knihovna
Levitující knihovna