Salón Pisoár

Salon Pisoár je název pro výstavní projekt, který v současné době vzniká v budově bývalých veřejných záchodků v Žukovově ulici na Střekově. Projekt se pohybuje na pomezí volného umění a architektury, které se snaží překračovat, nebo popírat. Prostor by měl fungovat jako místo inspirace tvorby a prezentace.

Salón pisoár bude platformou pro vznik nových tendencí v pojetí stavby jako předmětu inspirace i tvorby, prostřednictvím čehož se otevřou nová témata, nejen z oblasti vlivu architektury na umění, ale také pojetí aktuálních tendencí architektury a architektonických přístupů v městském prostoru.

Projekt otevírá další možnosti zacházení s architekturou a veřejným prostorem. Projekty budou vždy vycházet ze stávajícího stavu budovy, především z počátku tedy bude možné sledovat její transformaci z prostoru čistě užitkového a „soukromého“ na otevřené fórum pro umění.

Salón pisoár se nachází na pomezí uměleckého projektu a galerijní instituce. Od klasických alternativních galerií se odlišuje především prací přímo s budovou a kontextem prostředí, svým zaměřením na architekturu a využitím konkrétní budovy, jako materiálu pro vznik a realizaci nových umělecko-architektonických děl.

Projekty v Salónu pisoár budou zčásti zaměřené na přetváření samotné budovy a zčásti na prezentaci již vzniklých evropských, či mimo evropských autorů, zasazených do českého, ústeckého, střekovského kontextu.

Salón Pisoár bude otevřen v dubnu roku 2013.

V roce 2013 Pro kompot plánuje prostřednictvím prezentovaných projektů přetvářet především vnitřní prostor budovy. Exteriér budovy bude fungovat samostatně a prezentovat především public-artové projekty.