Monsters: In the Air

„Every lie creates a parallel world, the world in which it is true“
Momus

Instalace v kaplích Na Kalvárii od Michaely Labudové & Pavla Friče inspirovaná tímto citátem myšlenkově přetváří celý význam prostoru Kalvárie. Dochází zde k jakémusi propojení obou paralelních světů, kdy pravda je lží a lež je pravdou. Osově souměrná dispozice kaplí nabádá k jednoduchému vnímání dvou paralelních světů, ovšem v díle autorů je toto rozdělení popřeno a pravda od lži není rozpoznatelná.

Výstava In the Air  částečně navazuje na minulou výstavu o otázkách smyslu místa Kalvárie v Ostrém. Identita osobní s identitou okolní krajiny se propojila s identitou kaplí na předchozí výstavě, nyní se otevírá otázka smyslu sakrálního místa pro současného člověka.

Je to prostor po mýtus? Pro soukromou mytologii? Pro nadreálno, nebo jen doklad precizně zvládnuté řemeslnosti v historii?

Monsters : In the air
Výstavní prostor Na Kalvárii
11. 10. 2012 – 5. 1. 2013
Vernisáž se uskuteční 11.10 v 16 hodin
Vystavující umělci: Michaela Labudová & Pavel Frič
Kurátoři: Tereza Nováková, Romana Veselá
Tisková zpráva: Monsters: In The Air

true-lie-by-monsters__7403 true-lie-by-monsters__7412